بعد از مدتها

مدتهاست ننوشته ام. انگار دیگه اینجا جذابیتی برام  نداره. شاید من آدم دیگه ای شدم. دغدغه هام عوض شدن. با نوشتن دیگه به دغدغه هام نمی تونم جواب بدم. شاید باید دیوانه شد. که آن هم عالمی دارد....

/ 1 نظر / 38 بازدید
آناتومیست جوان

بعد از مدتها به همکار جانمان سر زدیم ... ما هم دیگر دل و دماغی برای نوشتن نداریم ....