کائنات سودجو

یک نصیحت از عمق جان برای شما مخاطب خاصی که گفته  بودی....

 در هر زمینه ای تا میتونید توقعاتتونو بالا ببرید چون یک قانون نانوشته ای وجود داره که هرچی کم توقع تر باشید کائنات شما را سر بزنگاه خفت خواهد کرد و شما فاقد هرگونه امکانات ازجمله سرمایشی، گرمایشی، دیدنی، خوردنی، رفتنی، آمدنی و ......  خواهید شد و نهایتا شما باگزینه چمچاره مواجه می شوید. البته گزینه دیگری هم وجود دارد و آن هم غرزدن مداوم و البته خریدار نداشتن و چه بسا درگیری لفظی خواهد بود که اصلا صبرنداری اگر صبرکنی از قره قروت برایت کارخانه قند فریمان را خواهم ساخت البته در 100 سال دوم. که البته در آن سالها قند برایت ضرر دارد و با دست خودت گواهی فوت را امضای دو قبضه فرموده ای.

بندرت این موضوعات دیده شده اما من بارها در این عمر بیهوده، دیدم که میگم ها.

/ 0 نظر / 17 بازدید