انقلاب

در کشور های شرقی همه چیز با گذشت زمان حل می شود. بزرگترین انقلابات هم اگر کمی با تاخیر و تعلل روبرو شوند دیگر سرد خواهند شد.

این مطلب را یکی از جهانگردان عصر ناصرالدین شاه هنگامی که در ایران زندگی می کرده است تجربه کرده است.........

/ 7 نظر / 5 بازدید
شیما سیدی

سلام خوبی؟ ممنون؛ [لبخند] ولی اصلاً راضی به دل درد گرفتن شما نیستیم [چشمک] متأسفانه باید تأیید کنیم![ناراحت]

......ناشناس

اون انقلابی سرد می شود که توش ارمان واقعی و پاک نباشد اگر ارمان انقلاب قدرت و هوس باشد بله درسته انقلاب عاشورا هنوز زنده است پس مهم هدف و ارمان می باشد[گل]

Mahdi_mk

جهانگردان هم سیاسی شدند [متفکر]

میم.صاد

این مردم ایران این سرزمین واسه کسایی که توش نیستن هیچ وقت اونقدر شناخته نمی شه که پیش بینی یا اظهار نظر اونا درست در بیاد. ممنون از اینکه لینکم کردی.