بوی جوراب شما مارو خفه کرد

دوستان خیلی نا محترم کند رو !!!!! چطور بگوییم حالمان بد است؟ لطفا بدترش نکنید. پنجره را که باز نمیکنید. در را هم که بستید. اجازه خروج که نمی دهید. نفس هم که نمیگذارید بکشیم مگر با اجازه شما. حداقل جورابتان را بشویید. داریم خفه می شویم. البته اگر از نظر شما، این حرف اقدام علیه شما محسوب نمی شود ها... ببخشید شرمنده ظاهر جذابتان...

/ 3 نظر / 31 بازدید
شاعر شنیدنی ست

از اون ور بوم افتادیم بد! یعنی همچین که دیگه دس به عصا هم نمیشه رفت

سمیرا

سلام دلم برا نوشته هاتون تنگ شده بود اه اه اه بوی جوراب [قهقهه]

معین

پنجره را که باز نمیکنید. در را هم که بستید. اجازه خروج که نمی دهید. نفس هم که نمیگذارید بکشیم ، حداقل جورابتان را بشویید... عالی!!