دعا

یا انیس من لا انیس له

شبی پر از تو. پر از التماس و اعتراف به نداشتن .شبی پر از داشتن تو.

همه مهربان می شوند .همه کمک میکنند.همه به تو فکر میکنند.همه دوست دارند خوب باشند.همه تو میشوند.

تقدیرها در قدرها نوشته میشود.بودن و نبودن تا سال بعد.امدن و رفتن به جاهایی که تو دوست داری برویم.دیو و فرشته شدن.پاک شدن و نوشته شدن.به خصلت ادم سرشته شدن همه در این شب.....

شب قدر کجا میروی؟حتما انجایی که برمیگزینی بهترین است .

چه دعایی میخوانی ؟حتما بهترین دعاست که استجاب ان ردخور ندارد.

برای چه کسانی دعا میکنی؟حتما بهترین افرادند......

فقط یک خواهش برای امدنت دعا کن و مارا در ربنای قنوتت به رب قربت بده.

/ 4 نظر / 7 بازدید
ساراناز

انشالله هر چی از خدا میخواید تو این شبها بهتون بده [لبخند] التماس دعا [گل]

دکتر آبی دل

یوهووووووووووووووووووو[گل] متن زیبایی بود... دعا...دعا... چقد دعا با دل آدم مانوسه...چی لازم داره؟ سواد؟ پول؟ یه سقف بالای سر؟ سفید پوست بودن؟ هیچی...فقط یه دل شکسته... دعا یادت نره... میگ میگ..وووییییییییییژژژژژژژژژژژژژژژژ[خداحافظ]

نیلوفر

عیدت مبارک ... من اونقدر دیر اینجا رسیدم که عید شد [چشمک]