شهروند هزاره چندم؟

یکی از حس های خوب زندگی برای من تفکیک زباله های خشک و تر هست!!!!!!! عینکآپارتمان محل زندگی ما که البته در شمال است، یک سطل زباله برای بازیافت زباله های خشک دارد و همسایه ها هم زباله های قابل بازیافت را در آن می ریزند. روزهای اول که این سطل ها را می دیدم متوجه کاربردشان نمی شدم. از بس که در نهران هر ساعت و دقیقه هر زباله ای داشته باشیم از پوست مرغ گرفته تا کمد شکسته و دمپایی پاره توی یک سطل اون هم سر کوچه می ریزیم و ماشین های بازیافت زحمت بازبینی و همچنین کثیف کردن دوباره خیابانها را دارند. همیشه غصه بازیافت این مواد را می خوردم اما نمی شد کاری کرد. در خانه هم به علت نداشتن طرفدار این اقدام، امکان فرهنگ سازی نبود. یک دست هم که صدا ندارد. اما اینجا که خود خانم خانه هستم این رویه را در دستور کار خود قرار دادم و آقای همسر هم تبعیت می کننداز خود راضیبعد یک حس خوب بنده را فرا می گیرد و به خودم بابت یک شهروند قانون مدار تبریک میگویم!!!مژه

/ 0 نظر / 23 بازدید