هشت الهفت

همه چیز یک جور هشت الهفت است مثل این مطالب

یارانه ای برای مرگ

یادم می آید بچه سال که بودم یکی از بهترین سرگرمی هایم خوردن شیرهای پاکتی مثلثی قدیمی بود.می خوردم و انرژی های داشته ام صدچندان می شد .حتی ظهرهای تابستان هم کاری نبود .راهی کوچه ها می شدم و مانند شیری از بند گریخته سلطان جنگل نداشته ام می شدم.

الان پس از آن سالها در درمانگاهی کار می کنم که با اینکه در تهران است اما وقتی برای تغذیه کودکان آنها می گویم شیر یارانه ای استفاده نکنید برای سلامتی که هیچ برای زنده ماندن خطرناک است نمی دانم چه جایگزینی را نام ببرم.خانواده هایی که گاه تنها درآمدشان همان پول یارانه هاست.نمی دانم بگویم از طرفی خدا را شکر که شیر یارانه ای که یارانه برای مرگ است در حال اتمام است یا اینکه از غم گرسنگی بنالم.

با این حال خانواده ها اگر برای هیچ یک از احتیاجات خود خرج نکنند برای کودکانشان کم نمی گذارند من هم با وجدانم کنار آمده ام و توصیه نخریدن این شیر را می کنم....

  
نویسنده : هشت الهفت ; ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠