هشت الهفت

همه چیز یک جور هشت الهفت است مثل این مطالب

انقلاب

در کشور های شرقی همه چیز با گذشت زمان حل می شود. بزرگترین انقلابات هم اگر کمی با تاخیر و تعلل روبرو شوند دیگر سرد خواهند شد.

این مطلب را یکی از جهانگردان عصر ناصرالدین شاه هنگامی که در ایران زندگی می کرده است تجربه کرده است.........

  
نویسنده : هشت الهفت ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩