هشت الهفت

همه چیز یک جور هشت الهفت است مثل این مطالب

چه بسیارند عبرتها و چه اندکند....

در گذشت آیت ا...منتظری را به همه کسانی که با عقاید ایشان آشنا هستند و میدانند که در هر موقعیتی نباید از گفتن حق روی برگرداند تسلیت می گویم.

تاریخ حقا که تکرار پذیر است.چندی است که در حال خواندن رمان "سالهای ابری" نوشته علی اشرف درویشیان هستم.استاد درویشیان الحق طوری نوشتند که انسان را درگیر تمام احساسات شخصیت های داستان می کند.اما نکته بسیار زیبایی که از این رمان استخراج می شود تطابق حوادث آن روزگار نویسنده(که مربوط به سالهای 1330 و بعد از آن است) با این زمان ماست .گروهی که طرفدار شاه هستند همه جا نفوذ دارند و بلند بلند به طرفداران مصدق بد و بیراه می گوبند ، هر اعتراض و انتقادی به منزله جوانمرگ شدن است، تظاهرات سرکوب می شود ،مصدق به جرم مردمی بودن و خواستار آزادمنشی بودن به زندان فرستاده می شود و یکی از حامیان اصلی ایشان دکتر حسین فاطمی در ابتدا باشکنجه و اذیت و آزار و نهایتاً در مظلومیت به اعدام می رسد و مردم .....که از نارضایتی فقط به دعا و نذر و نیاز متوسل شده اند.

کاش افرادی که باید بدانند ، بروند و کمی تاریخ بخوانند.نذر مردم ممکن است باز هم جواب دهد...

  
نویسنده : هشت الهفت ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸